Học Phong Thủy ở đâu, Xem Phong Thủy Uy Tín

 • 1

PHONG THỦY HỌC

 • PHƯƠNG PHÁP HỌC PHONG THỦY ( PHẦN 2 )

  PHƯƠNG PHÁP HỌC PHONG THỦY ( PHẦN 2 )

  Về phương pháp học phong thuỷ, cần phải nội dung quan trọng thứ hai, các giai đoạn trong học phong thuỷ mà người học phong thuỷ phải trải qua.

 • KHÁI LUẬN VỀ PHONG THỦY

  KHÁI LUẬN VỀ PHONG THỦY

  Phong thủy là gì? Quách Phác ( 276-324) một học giả thời Đông Tấn đã viết trong cuốn Táng Thư như sau: “ Táng giả, thừa sinh khí dã, khí thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ chi sử bất tán, hành chi sử hữu chỉ, cố vị chi phong thủy, phong thủy chi pháp, đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi”. Vậy, sinh khí là gì? Sinh khí tức khí chuyển hóa trong một đại nguyên.

 • KHÁI LUẬN KỲ MÔN

  KHÁI LUẬN KỲ MÔN

  Trong các môn học thuộc lĩnh vực Dịch học Trung Hoa, từ cổ chí kim người ta dành cho Kỳ Môn Độn Giáp một vị trí quan trọng. Các soạn giả cuốn Tứ Khố Toàn Thư đời Thanh viết: “ trong các phương kế, Kỳ Môn Độn Giáp là hay nhất”. Một số học giả của trường Đại học Phúc Đán Thượng Hải trong cuốn Tri thức bách khoa Văn hóa thần bí Trung Quốc xuất bản năm 1994 cũng viết: 

 • PHONG THỦY LÀ GÌ

  Phong thủy là một môn khoa học biện chứng! Chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt qua các bài viết sau đây.