Kỳ môn độn giáp - Luận mối quan hệ đồng nghiệp

Luận mối quan hệ đồng nghiệp:Xung đột quyền lợi cá nhân

Phương Trinh và Nhã Kỳ đang làm tại Phòng kinh doanh công ty LOGICAL. Trinh làm trước Nhã Kỳ 1 năm. Nhã kỳ thường xuyên hay để ý công việc của Trinh.

Phương Trinh nhờ tư vấn “ Làm thế nào để Nhã Kỳ không soi mói vào công việc của mình, có cách nào để Nhã kỳ nghỉ việc tại công ty không “.

Thời gian Phương Trinh nhờ tư vấn vào lúc 6 giờ 47 phút ngày 08/11/ 2014 Dương Lịch.

Tương ứng G iờ Bính Thìn , Ngày Quý Mùi , Tháng Giáp Tuất , Năm Giáp Ngọ .

Trận kỳ môn được lập như sau:


 

Phân tích

  1. C ấu trúc trận cho thấy, Giám đốc là người thường xuyên ở nước ngoài, không quan tâm đến đến mâu thuẩn của Phương Trinh và Nhã kỳ.
  2. Nhã kỳ là người rất có năng lực, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. 
  3. Phương trinh rất ganh tị và ghét Nhã Kỳ
  4. Phương trinh là người có dáng thấp, rất đẹp, da ngâm.
  5. Phương Trinh đã và đang có công việc làm ăn riêng cá nhân và Nhã Kỳ biết việc này. Có một dòng tiền không “ sạch “ vào thu nhập của Phương Trinh.
  6. N hìn vào c ục diện lớn của thế trận. Phương Trinh đang có dụng ý loại bỏ Nhã Kỳ để phục vụ lợi ích cá nhân .

Ý kiến chuyên gia tư vấn: