Kỳ môn độn giáp - Luận Tư vấn đàm phán kinh doanh

Luận đàm phán kinh doanh. Cần làm gì để đàm phán thành công ?

Công ty Phương Đông là một công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vận vận tải, giao nhận hàng hóa. Thông tin từ văn phòng tổng giám đốc, sắp tới công ty có buổi gặp gỡ đại diện một khách hàng để thỏa thuận một hợp đồng có giá trị nhiều trăm tỉ đồng cho năm 2014. Công ty muốn biết kết quả của buổi thỏa thuận này ra sao? Cần làm gì để dành lấy cơ hội kinh doanh trong thời điểm này?

Thời gian hỏi 16h 20 ngày 13 tháng 11 năm 2013

Nhằm giờ Canh thân, ngày Quí mùi, tháng Quí hợi, năm Quí tị.

Trực phù Thiên Bồng tinh, Trực sử Hưu môn, Tiết lập đông, Trận -6

Trận được lập như sau:

Phân tích:  

Các tín hiệu trong trận đồ kỳ môn cũng cho ta những thông tin như sau: từ góc độ quan hệ khách hàng, có thể xem đây là lần đầu tiên giám đốc và đại diện khách hàng gặp nhau; bản thân công ty Phương Đông cũng chưa hiểu hết về tình hình của đối tác tương lai như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cá đối tác trước đây, lãnh đạo cấp trên hoặc bàn bè đã giúp ban giám đốc có được cuộc tiếp xúc với khách hàng tiềm năng này, tức là đã có yếu tố quí nhân giúp đỡ.

Xét từ góc độ bản thân của sự việc ta thấy: việc đàm phán sẽ khó, có thể đối tác đưa yêu cầu về mặt kỹ thuật cao, có một vài thông số bản thân Đông Phương chưa dự liệu được hết, và quan trọng hơn là có kẻ đang rấp tâm phá rối nhằm chuyển hướng cuộc giao dịch này. Bàn thêm một yếu tố quan trọng nữa là Can của giờ đại diện cho công việc và Can của ngày đại diện cho con người lại không tương tác được với nhau.

Tổng hợp tất cả các yếu tố đó cho ta thấy việc đàm phán khó có khả năng dẫn đến kết quả tốt đẹp.

Phương án của chuyên gia:

Mục đích tư vấn là tìm ra cách thức và giải pháp để khiến cho một việc không thể trở thành một việc có thể. Nếu chỉ đưa ra nguyên nhân mà không đưa ra giải pháp thay đổi thì việc tư vấn trở nên vô giá trị.

Quay lại trận đồ Kỳ môn ta thấy các yếu tố Thiên thời ( Trực phù), các yếu tố con người ( Trực sử) đều phù hợp để tiến hành việc thỏa thuận này. Duy nhất chỉ có yếu tố giúp cho việc hợp tác trở thành hiện thực là yếu tố cần được được điều chỉnh. Yếu tố đó nằm trên cung Khảm hướng Bắc. Như vậy chỉ cần điều chỉnh phong thủy ở hướng Bắc thì việc thỏa thuận sẽ thành công.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng và đưa ra phương án điều chỉnh đơn giản, ban giám đốc đã ngay lập tức tiến hành điều chỉnh. Hai hôm sau, văn phòng tổng giám đốc Phương Đông thông báo đã thỏa thuận và ký hợp đồng với đơn vị trên.