Kỳ môn độn giáp - Luận tình hình cục thuế kiểm tra doanh nghiệp

Luận tình hình cục thuế kiểm tra doanh nghiệp

Giám  đốc một Công ty Dược ở khu công nghiệp VSIP II gọi điện cho chúng tôi báo rằng ngày mai cục thuế đến công ty kiểm tra. Công Ty hỏi
Cục thuế kiểm tra đột xuất như vậy không biết tình hình thế nào? Có cần chuẩn bị gì không?

Thời gian hỏi vào lúc 22 giờ 25 phút ngày 2 tháng 12 năm 2013

Nhằm giờ Tân hợi, ngày Nhâm dần, tháng Quí hợi, năm Quí tị

Trực phù: Thiên Phù tinh, Trực sử Đỗ môn, tuần thủ Giáp thìn ( nhâm), trận -8

Trận được lập như sau:

Phân tích:

Phân tích cục diện trận đồ Kỳ môn, chúng ta có thể ngay lập tức xác định được việc kiểm tra của chi cục thuế là kiểm tra đột xuất và mang tính thường xuyên.

Phân tích diễn tiến của sự việc ta thấy người của cục thuế muốn kiểm tra nghiệp vụ khai thuế của kế toán công ty và tình hình sổ sách của công ty vì họ cho rằng việc khai thuế đã không có gì thay đổi trong một thời gian dài hoặc Công ty có sơ suất trong việc kê khai thuế.

Cũng xét trong trận Kỳ môn này, người đứng đầu doanh nghiệp cũng có thế mạnh riêng của mình. Việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp hoặc các động thái của cơ quan quản lý hữu quan không phải là mối bận tâm của họ.

Kết luận:

Việc kiểm tra thuế của Cục thuế đối với công ty sẽ mau chóng được thông qua. Thứ nhất, khi xét các yếu tố liên quan trong trận cho ta thấy người đứng đầu doanh nghiệp nắm vững nghiệp vụ khai báo thuế, nên chắc chắn không có sai sót trong việc này. Thứ hai, bản thân doanh nghiệp được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, lại có quý nhân giúp đỡ. Tất cả các yếu tố này đều là yếu tố thực ( không bị không vong) nên có khả năng kiểm soát đối với các hoạt động thanh tra, kiểm tra của tổ nghiệp vụ.

Kết quả: ngày 5 tháng 12, phía công ty gọi điện thông báo cục thuế đã thông qua việc kiểm tra.