Kỳ môn độn giáp - Luận tình hình hoạt động, kinh doanh công ty

Luận tình hình hoạt động, kinh doanh của công ty. Nên giải thể hay tinh gọn ?

G iám đốc một công ty đào tạo công nghệ thông tin có văn phòng ở Quận 1, Tp.HCM nhờ tư vấn tình hình của công ty.

Thời gian nhờ tư vấn vào lúc 11 giờ 00 ngày 10 tháng 3 năm 2013

Tương ứng Giờ Nhâm Ngọ, Ngày Ất Hợi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Tị.

Trực phù: Thiên cầm tinh; Trực sử: Tử môn, Tuần thủ Giáp mậu Kỷ, Tiết Kinh Trập, Trận +4

Trận được lập như sau:


Phân tích:

Tình hình chung:

Khai môn chỉ công ty trong trường hợp này phải xét các thông tin trên cung Cấn. Các thông tin trên cung này cho ta biết một số việc sau: nội bộ công ty rất phức tạp và đang gặp nhiều khó khăn. Đây là công ty đào tạo kỹ thuật, bảo mật; nhu cầu thị trường đang rất lớn, và cũng được sự quan tâm của lãnh đạo công ty cũng như xã hội, nhưng chương trình đào tạo công nghệ ứng dụng nói chung đã lạc hậu và có phần chấp vá, càng làm càng rối, trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi hiện trạng.

Về nhân sự

Giám đốc của công ty này làm công việc liên quan đến giáo dục, dáng người cao, lưng hơi khom. Trình độ chuyên môn tốt, tận tụy và chịu khó trong công việc. Tuy là người đứng đầu công ty nhưng trong công tác quản lý lại đứng vào vị trí của một phó tướng.

Đồng nghiệp ( có vị trí vai trò ngang với giám đốc), vốn dĩ có khả năng phát triển thị trường, nhưng lại không phát huy thế mạnh này; không tích cực trong công việc.

Nhân viên, chăm chỉ, kỹ năng làm việc tốt, nhưng hiện tại mất định hướng.

Về tài chính:

Công ty đang mất một khoản tiền vào bất động sản. Có thể là thuê mặt bằng cao vì số tiền này khá lớn. Có thể là 40 triệu, hoặc có thể mất đến 90% doanh thu có được vào việc thuê mặt bằng

Ý kiến của chuyên gia: cần tinh gọn đội ngũ, chuyển sang thuê ở chỗ khác và từng bước xây dựng lại chương trình đào tạo liên quan.