Luận đoán Bát tự

Khai giảng lớp Bát Tự 1

Khai giảng lớp Bát Tự 1
Ngày 28/04/2018, Công Ty TNHH Phong Thủy Lưu Gia khai giảng Chuyên đề Bát Tự tại Tp.HCM. Thầy Lưu Dục Bân sau nhiều năm nghiên cứu và kiểm nghiệm thực tế đã giới thiệu tác phẩm Lan Giang Võng, một cuốn sách bàn về Bát tự có trước cả Tử Bình chân thuyên, Tam Mệnh Thông Hôi. Lớp học đã quy tụ các cựu học viên đến từ Hà Nội, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Phước, Long An và Tp.HCM và Úc.