Tiệc Tất niên 2017 và giao lưu học viên Phong Thủy Lưu Gia 3 miền: Hà Nội- Sài Gòn- Vũng Tàu

Tiệc Tất niên 2017 và giao lưu học viên Phong Thủy Lưu Gia 3 miền: Hà Nội- Sài Gòn- Vũng Tàu

Tiệc Tất niên 2017 và giao lưu học viên Phong Thủy Lưu Gia 3 miền: Hà Nội- Sài Gòn- Vũng Tàu
Ngày 20/01/2018. Công Ty TNHH Phong Thủy Lưu Gia tổ chức Tiệc Tất niên 2017 và giao lưu học viên Phong Thủy Lưu Gia 3 miền:Hà Nội- Sài Gòn- Vũng Tàu.

Đại diện Các Thành viên PTLG Sài Gòn:Đại diện Các Thành viên PTLG Hà Nội:Đại diện Các Thành viên PTLG Vũng Tàu: