đấu thủ 1 tại PHONG THỦY LƯU GIA

14. Đẩu Thủ 1

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 17 – THÁNG 12/2015

Ngày Khai Giảng

Tháng 13/12/2015

Thời gian học

 

Học ngày


Số buổi học

06 buổi

Học Phí

 

Địa điểm Học

Phòng B3, Trung Tâm Ngoại Ngữ báo chí, 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 

Giảng Viên Chính

Chuyên Gia phong Thủy Trung Quốc

- Phó Giáo Sư Lưu Dục Bân

Trợ Giảng

TS Vương Khương Hải, Đại Học Sư Phạm Tp.HCM

Liên hệ Ghi Danh

Trần Thị Hiên - 0983 186 144

Ghi Chú

Khóa học này chỉ dành cho các học viên đã hoàn thành các khóa học Trạch cát 1, trạch cát 2, trạch cát 3