Master Phong Thuỷ tại Phong thuỷ Lưu Gia

16. Lớp Master Phong Thuỷ

Chương Trình  Master Phong thuỷ 

tại

Phong Thuỷ Lưu Gia

các lớp Vũng Tàu - Hà Nội - Tp.HCM

Lớp nhập môn Lưu Gia

Môn học: 1/ Phong thuỷ nhập môn Lưu gia, 2/ Kỳ Môn Độn Giáp nhập môn

Đối tượng: tất cả các anh chị em yêu thích và quan tâm đến môn này. 

Khai giảng:   31/7 đến 11/8/2017 ( Vũng Tàu)

                     5/8 đến 6/8/2017 ( Tp.HCM) 

                      19/8 đến 25/8/2017 ( Hà Nội)

Thời gian học:  

Lớp Vũng Tàu học  buổi tối thứ 2-4-6

Lớp Tp.HCM học hai ngày cuối tuần thứ 7 và Cn.

Lớp Hà nội học hai ngày cuối tuần thứ 7 - Cn đối với lớp phong thủy và học các buổi tối trong tuần đối với lớp Kỳ môn Độn giáp

Đặc biệt: học viên sẽ được đích thân sư phụ tư vấn phong thuỷ tại nhà. Học viên được nghe lại chương trình đã học không phải đóng học phí.

Giảng viên: thầy Lưu Dục Bân

Liên hệ: 0983.939.571 ( a. Hải)

anh chị em có nhu cầu học tập xin liên hệ số điện thoại trên để biết chi tiết về khoá học, học phí cũng như các chương trình hỗ trợ học viên. Lớp Master phong thuỷ tại Tp.HCM có hỗ trợ đưa đón về trung tâm và bố trí chỗ ở để học viên yên tâm học tập.

CHƯƠNG TRÌNH PHONG THUỶ NHẬP MÔN 

 LỚP MASTER PHONG THUỶ


I. Tổng quan Phong thủy
1. Nguồn gốc của Phong thuỷ
2. Bản chất của Phong thuỷ
3. Cấu trúc Logic của Phong  thuỷ
II. Mối quan hệ giữa Phong thuỷ và Vận mệnh 
1. Quan điểm của Phong thủy về Mệnh
2. Quan hệ giữa Phong thủy và Mệnh
3. Mối quan hệ biện chứng giữa Vận và Mệnh
III. Nguồn gốc cơ sở lý luận của Phong thuỷ
1. Kinh dịch
2. Đạo đức kinh
3. Hà đồ và Lạc thư
4. Bát quái tiên thiên và Bát quái hậu thiên
IV. Mối quan hệ giữa Bát quái Tiên Hậu thiên
1. Thế nào là Tiên thiên vi thể, Hậu thiên vi dụng
2. Bát quái Tiên thiên và bài quyết Đại du niên ca
3. Bát quái Hậu thiên và hai yếu tố Nguyên và Vận
V. Cách thức và nguyên tắc bố trí các phòng chức năng trong Dương trạch


CHƯƠNG TRÌNH KỲ MÔN ĐỘN GIÁP NHẬP MÔN

   LỚP MASTER PHONG THUỶ

I.   Tổng quan về Kỳ môn độn giáp và các khái niệm quan trọng

- Xây dựng trận đồ Kỳ môn dựa trên 24 tiết khí

- Cách tính Thượng nguyên, Trung nguyên, Hạ nguyên

- Lục thập hoa giáp

- Phương pháp tìm Phù đầu

- Cửu tinh là gì

- Bát môn là gì

- Bát thần là gì

  II.    Cách xây dựng trận đồ Kỳ môn

- Cách bày trận căn cứ theo ngày, giờ, tiết khí, Phù đầu,Trực phù, Trực sử, Bát thần.

III. Phân tích các yếu tố cấu thành của trận đồ Kỳ môn và các dữ liệu cần để dự đoán  

IV.   Các tham số cơ bản sử dụng trong trận đồ Kỳ môn

- Tuần không là gì

- Mã tinh là gì

- Sinh vượng tử tuyệt của thập Thiên Can

  V.   Các ứng dụng của ngũ hành trong kỳ môn

- Tính ngũ hành của bát quái

- Tính ngũ hành của thiên can

- Tính ngũ hành của địa chi.

- Tương sinh, tương khắc giữa các cung.

- Thực hành bày trận, phân tích

 

VI.Ý nghĩa của các yếu tố hình thành trận đồ Kỳ môn

- Ý nghĩa của lục nghi, tam kỳ.

- Ý nghĩa của bát môn

- Ý nghĩa của cửu tinh

- Ý nghĩa của bát thần.

- Thực hành bày trận, phân tích