đấu thủ 3 tại PHONG THỦY LƯU GIA

15. Đẩu Thủ 3

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 19 – THÁNG 08/2016

Ngày Khai Giảng

28/08/2016

Thời gian học

  Cả ngày chủ nhật

Học ngày


Số buổi học

06 buổi

Học Phí

 

Địa điểm Học

Phòng B3, Trung Tâm Ngoại Ngữ báo chí, 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 

Giảng Viên Chính

Chuyên Gia phong Thủy Trung Quốc - Phó Giáo Sư Lưu Dục Bân

Trợ Giảng

TS Vương Khương Hải, Đại Học Sư Phạm Tp.HCM

Liên hệ Ghi Danh

Trần Thị Hiên -

Ghi Chú

Khóa học này chỉ dành cho các học viên đã hoàn thành các khóa học Đảu Thủ 1, đẩu thủ 2