Trạch cát 3 tại PHONG THỦY LƯU GIA

11. Trạch Cát 3 (Phép Chọn Ngày 3)

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 15 – THÁNG 04/2015

Ngày Khai Giảng

29/03/2015

Thời gian học

Sáng 9g00 đến 11g00; Chiều 13g30 đến 16g30

Học ngày

29/03 (Chiều) ; 04/04 (Chiều); 05/04 (Chiều); 11/04 (Chiều); 12/04 (Chiều); 18/04 (Chiều)

Số buổi học

06 buổi

Học Phí

6.800.000 VND

Địa điểm Học

Phòng B3, Trung Tâm Ngoại Ngữ báo chí, 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 

Giảng Viên Chính

Chuyên Gia phong Thủy Trung Quốc - Phó Giáo Sư Lưu Dục Bân

Trợ Giảng

TS Vương Khương Hải, Đại Học Sư Phạm Tp.HCM

Liên hệ Ghi Danh

Trần Thị Hiên - 0983 186 144

Ghi Chú

Khóa học này chỉ dành cho các học viên đã hoàn thành các khóa học Trạch cát 1, trạch cát 2