PHONG THỦY LÀ GÌ

PHONG THỦY LÀ GÌ

T hế nào là Phong thủy

Phong thủy chỉ gió và nước, là định nghĩa đơn giản, dễ hiểu và gần gũi nhất về hai yếu tố vật chất trong môi trường tự nhiên. Gió và nước đều là yếu tố quan trọng trong tự nhiên, là phần thiết yếu trong quá trình hình thành xã hội và duy trì đời sống xã hội. Thủy có ngưng tụ có lưu chuyển, trong tự nhiên là dòng chảy, ao hồ, sông ngòi, kênh rạch, sông sâu biển rộng. Nơi có sông lớn chảy qua đều hình thành những thành phố lớn đó là minh chứng rõ nhất về vai trò của nước trong đời sống con người; trong môi trường nhỏ hơn ví dụ là một ngôi nhà những khu vực có nước là nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm, sàn rửa. Những nơi này tùy theo vị trí của chúng trong nhà mà sẽ ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến những người sống trong ngôi nhà đó. Thế nên trong Phong thủy có câu “ Kim thủy đa tình” ( nơi không có nước mà có nước sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân ). Phong có tụ có tán, trong tự nhiên vừa chỉ là gió, vừa chỉ là khí, khi động là gió, khi tĩnh là khí. Vùng ven biển hình thành được khu dân cư đông đúc là do có núi hoặc doi đất vươn ra phía biển che chắn giúp cho phong tàng khí tụ con người mới có thể cư ngụ được. Trong một môi trường nhỏ hơn ví dụ ngôi nhà, những nơi mang ý nghĩa của phong là cổng, cửa, giếng trời, khoảng lùi trước sau là những nơi mà gió và khí bên trong và bên ngoài có thể trao đổi được với nhau, hoặc khoảng không gian xung quanh ngôi nhà của chúng ta như lối đi, con đường, ngã ba ngã tư… Những nơi này tùy theo vị trí của chúng mà sẽ ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến những người sống trong ngôi nhà đó. Thế nên trong phong thủy học mới có những câu như Khôn phong sát phu ( gió ở Tây Nam người chồng yểu mệnh). Phong ( ) trong phong thủy còn chỉ khái niệm đỉnh núi ( ) do đặc điểm ngữ âm học đồng âm đồng nguyên, nên chúng có thể mược nghĩa nhau, nên phong thủy học mới có câu: vô Tân bất quý, vô Cấn bất phú ( núi phía Tây sẽ sinh ra sự danh giá, núi phía Đông bắc sẽ sinh ra sự giàu có)

Phong thủy không chỉ dừng lại ở khái niệm gió và nước, dựa vào bản chất hiện tượng của chúng, gió khởi từ đất, khí từ dưới đi lên, nước từ trên trời rơi xuống mà người ta còn phân định Âm Dương. Âm dương phải cân bằng, hài hòa thì vạn vật mới sinh sôi phát triển được, người xưa có câu “ Mưa thuận gió hòa”, cũng chính là xem trọng sự cân bằng trong âm dương ấy. “ Cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh”, cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa của một chỉnh thể, có âm mà không có dương thì vạn vật cũng không phát triển và ngược lại cũng vậy.

Gió và Nước là một phần của thế giới tự nhiên, Phong và Thủy là hai khái niệm biểu trưng cùng bị chi phối bởi hai yếu khác là không gian và thời gian, phụ thuộc vào sự vận hành và tương tác lẫn nhau giữa các thiên thể trong vũ trụ, và mang tính chu kỳ rõ rệt. Trong cách diễn đạt của phương Đông, khi cán sao Bắc Đẩu chỉ vào vị trí Dần thì bắt đầu vào tiết Lập xuân; Trong cách diễn đạt của phương Tây là khi kinh độ Mặt Trời bằng 315° là vị trí của điểm Lập xuân. Cho dù cách diễn đạt như thế nào không gian và thời gian luôn là một cặp đi chung với nhau. Dân gian có câu “ không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” , lại nói “ phong thủy luôn luân chuyển”. Văn hóa nông nghiệp khiến con người coi trọng sự ổn định ít khi di chuyển. Người ta gắn bó với ngôi nhà, cái ao, sân đình, bến nước từ đời nay sang đời khác. Sự hưng thịnh và suy vong được ước tính bằng ba thế hệ. Đứng ở góc nhìn phong thủy trong một thời gian và không gian nhất định, Phong mang yếu tố tích cực, Thủy mang yếu tố tiêu cực; ngược lại trong một không gian và khoảng thời gian nhất định, Thủy mang lại sự phồn thịnh và Phong đưa đến sự suy vong. Từ ý nghĩa thực tiễn đó Phong Thủy còn mang ý nghĩa Vượng Suy.

Phong và Thủy tồn tại trong một không gian và thời gian nhất định, khi không gian và thời gian thống nhất với nhau gọi là Đương vận, khi không gian và thời gian không thống nhất với nhau gọi là Thất vận. không gian đương vận cần phải có khí gọi là phương chính thần, không gian thất vận cần phải có thủy gọi là phương linh thần. Người xưa nói “ chính thần bách bộ thủy thành long”, phương chính thần phải có khoảng cách nhất định thì mới có sự thay đổi. Trong ý nghĩa của sự vận dụng đó, Phong Thủy còn mang một khái niệm khác đó là Chính thần và Linh thần.

Như vậy, từ một khái niệm chỉ yếu tố vật chất tồn tại trong tự nhiên là nước và gió, tùy theo góc độ khái niệm thực tế, ứng dụng, tính chất mà khái niệm Phong Thủy còn có các khái niệm phái sinh Âm – Dương,   Vượng – Suy, Chính thần – Linh thần, phong thủy tự thân cũng mang tính triết học biện chứng, từ trực quan về một thực tế sinh động phát triển đến tư duy trừu tượng!