Thái Tuế là gì và tại sao gọi là Phạm thái tuế

Thái Tuế là gì ?

Thái Tuế  - còn gọi là Tuế tinh, Thái Tuế Địa Bàn, Thanh Long tinh hay Mộc tinh - là một hành tinh lớn có trọng lượng lớn hơn gấp 300 lần so với trọng lượng của Địa cầu, hơn nữa còn có hơn 63 vệ tinh khác quay xung quanh nó.

Trong Thái Dương hệ Mộc tinh là hành tinh thứ 5 tính từ tâm Thái Dương hệ là Mặt Trời. Trọng lực của Mộc tinh là 23.1, lớn nhất trong số các hành tinh của Thái Dương hệ trong khi trọng lực của Địa cầu chỉ là 9.8  xếp thứ hai sau Mộc tinh, như vậy có thể nói Mộc tinh có tác động rất lớn đối với trường khí của Địa cầu.


Với “cơ thể” đồ sộ như thế và “đoàn tùy tùng” đông đúc như thế nên Mộc tinh di chuyển đến đâu sẽ tạo ra một lực hấp dẫn cực lớn thu hút rất nhiều trường khí và từ lực trong không gian về nơi đó (tương tự như lực hấp dẫn của mặt Trăng làm cho thủy triều dâng lên vậy). Do vậy nếu gây chấn động (động thổ xây nhà, máy móc chuyển động, ống khói các nhà máy phun ra nhiều) … ở phương có Thái Tuế đến thì sẽ làm cho trường khí dồn về phương đó nhiều hơn nữa. Kết quả của các chấn động là Cát hay Hung sẽ tùy thuộc vào khí trường (vận khí) ở phương đó Vượng hay Suy. Như vậy có thể xem Thái Tuế như là một cỗ máy khuếch đại trường khí, còn kết quả tác động là tốt hay xấu thì còn phải xem xét đến các yếu tố khác nữa. 

Một chu kỳ vòng quanh mặt Trời của Mộc tinh  là 12 năm trong khi đó một chu kỳ vòng quanh mặt Trời của Địa cầu  là 1 năm, vậy mỗi năm Địa cầu sẽ đi qua giữa mặt Trời và Mộc tinh một lần. Đó chính là thời điểm Địa cầu đồng thời bị hai lực hấp dẫn của mặt Trời và Mộc tinh tương tác và hệ quả là trường khí của Địa Cầu sẽ bị xáo trộn mãnh liệt. Năm thì Thái Tuế đáo sơn , năm Sửu thì Thái Tuế đáo sơn Sửu… đến năm Hợi thì Thái Tuế đáo sơn Hợi.

Người sinh năm Dần, có niên canh Thái Tuế là Dần, niên canh xung Thái Tuế là Thân thì không nên động thổ tại hai phương Dần, Thân. Nếu muốn sửa chữa thì phải đảm bảo sao cho trường khí không thể dồn về các phương đó được (ví dụ như xây tường chắn khí …), nhưng tốt nhất là không nên động thổ ở các phương đó vì làm sao đảm bảo được trường khí sẽ không dồn về các phương đó. Từ lý luận này suy ra thì người được sinh ra ở Địa chi nào nên tránh chọn sơn mang tên Địa chi đó làm hướng nhà (vì hướng nhà là chỗ luôn luôn động và động mạnh nhất trong một căn nhà).


Tuế Phá là cung đối diện với Thái Tuế. Thái Tuế xuất hiện sẽ thu hút hết các dương khí, nhiều trường khí và từ lực trong không gian về phương vị của nó như vậy cung đối diện với nó (Tuế Phá) chỉ còn lại toàn là âm khí, hoặc trống rỗng. Như vậy có thể xem như phương vị Tuế Phá sẽ không còn sinh khí.

Không nên xung động (ngủ, làm việc, tu sửa nhà, đi lại…) với phương vị Tuế Phá thậm chí phương vị đó có Sinh - Vượng tinh bay đến