Thuật Phong Thủy

Thuật Phong Thủy

Thuật Phong thủy nghiên cứu các tác động của môi trường sống, cụ thể là khí - năng lượng nguyên sinh - lên bản thân con người thông qua hai yếu tố là nước và gió. Thuật Phong thủy còn nghiên cứu sự chuyển dịch của các Thiên thể trong Thái dương hệ - là nguồn phát sinh những sự tương tác đáng kể đối với Địa cầu. Trên những cơ sở đó thuật Phong thủy đề ra các phương pháp điều chỉnh, cải thiện môi trường theo chiều hướng có lợi cho cuộc sống con người. Về bản chất, thuật Phong Thủy là môn khoa học về môi trường.

 

Mỗi con người được sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau, có cấu tạo cơ thể và có khả năng tư duy, trí tuệ khác nhau.

 

Tất cả đều bị chi phối bởi những chu kỳ sinh học như chu kỳ Trí tuệ, chu kỳ Sức khoẻ, chu kỳ Tâm Sinh - lý … khác nhau. Có thể gọi đó là Thiên mệnh của mỗi người (là yếu tố Tiên Thiên mà khi sinh ra đã có sẵn và bản thân con người không thể tác động đến được).

 

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, vì con người còn bị ảnh hưởng bởi tác động của môi trường xã hội, môi trường sống, miền khí hậu, phong thổ,… và còn có sự tham gia của ý chí, sự phấn đấu học tập, sự nỗ lực của bản thân con người nữa. Tạm gọi đó là Địa mệnhNhân mệnh (là các yếu tố Hậu Thiên mà con người có thể can thiệp vào).

 

Số mệnh của con người là một giai đoạn diễn tiến trong cuộc đời người, được cấu thành bởi các yếu tố thuộc Thiên mệnh, Địa mệnhNhân mệnh tương tác đan xen, chồng chéo lẫn. Có thể diễn giải Số mệnh của con người  như sau:

 

      SỐ MỆNH = Thiên mệnh + Địa mệnh + Nhân mệnh.

 

Qua đó có thể thấy rằng con người có thể cải tạo vận mệnh bằng cách tác động trực tiếp vào các yếu tố Hậu Thiên như là Địa mệnh Nhân mệnh.

 

Phong thủy không thể thay đổi hoàn toàn Số mệnh của con người, nhưng ở mức độ nào đó Phong thủy có thể góp phần thúc đẩy sự thay đổi Số mệnh, Phong thủy có vai trò rất quan trọng trong đời sống con người.