Luận đoán Bát tự

Khai giảng lớp Bát Tự 1

Khai giảng lớp Bát Tự 1
Ngày 28/04/2017, Công Ty TNHH Phong Thủy Lưu Gia khai giảng Chuyên đề Bát Tự tại Tp.HCM. Giáo Sư Lưu Dục Bân đã nghiên cứu và có nhiều năm kiểm nghiệm thực tế. Lớp học đã quy tụ các cựu học viên đến từ Hà Nội, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Phước, Long An và Tp.HCM