Sinh hoạt câu lạc bộ phong thủy ngày 17/01/2015

Sinh hoạt câu lạc bộ ngày 17/01/2015

Thời gian: 14g00 chiều thứ 7 ngày 17/01/2015

Địa điểm: Phòng B3, Trung tâm ngoại ngữ Báo chí, 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

Nội Dung: Phong Thủy Sơ Cấp và Kỳ Môn Độn Giáp Sô Cấp

Mong Anh Chị Em tham gia tích cực. Nhất là các Anh Chị Em khóa 14, chuẩn bị các câu hỏi cần tư vấn trước để các anh chị khóa 1 đến khóa 13 hướng dẫn và tư vấn.

TM. Ban Chủ Nhiệm

TS Vương Khương Hải