Câu lạc bộ phong thủy Lưu Gia

Giới thiệu câu lạc bộ

Câu lạc bộ Phong Thủy Lưu gia được thành lập năm 2012. Hiện nay, chức năng hoạt động chính của câu lạc bộ là: sinh hoạt định kỳ hàng tuần để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế; Sinh hoạt ngoại khóa thực hành thực tế môi trường phong thủy bên ngoài; mở các lớp khí công y đạo định kỳ.

Một vài hình ảnh sinh hoạt ngoại khóa và giao lưu câu lạc bộ.